Моральність

Шляхетна моральність і добрі манери є невід’ємною частиною ісламу та пов’язані з ним у всіх його аспектах. Дійсно, благородний характер займає високе положення, що очевидно із усіх закладених принципів і правил ісламу. Самого Пророка (мир йому і благословення Аллаха) також було обрано відповідно до високих моральних рис.

Положення моральності в ісламі

 1. Виховання доброї моральності було однією з цілей пророчої місії

Аллах говорить: «Вiн — Той, Хто вiдiслав до неписьменних посланця з-посеред них самих. Читає вiн їм знамення Його, очищує їх ними, вчить їх Писанню та мудростi, хоча ранiше вони перебували в справжнiй оманi». (Сура аль-Джума, 62: 2) Цей аят показує одну з милостей Аллаха, даровану віруючим. Аллах сповістив, що Він відправив Свого Посланця, Мухаммада, аби навчити їх Корану і очистити їх. Очищення може бути досягнуто тільки шляхом очищення серця від таких гріхів, як надання Аллаху рівних в поклонінні та поганої моральності, яка проявляється в ненависті і ревнощах. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) одного разу сказав: «Я був відправлений аби вдосконалити високу моральність.» (Сунан аль-Байхакі: 21301) Ця заява пояснює одну з причин місії Пророка (мир йому і благословення Аллаха): виховати й удосконалити моральне обличчя особистості і суспільства в цілому.

 1. Добра моральність є частиною віри

Вдосконалення шляхетної моральності було серед цілей пророчої місії. .

Коли Пророка (мир йому і благословення Аллаха) запитали про кращих серед віруючих, то він відповів: «Це ті, хто має кращу моральність» (Сунан Ат-Тірмізі: 1162; Сунан Абу Дауд: 4682)

Насправді, Коран використовує окреме арабське слово бірр, аби вказати на віру. Як говориться в Корані: «Благочестя (бірр) полягає не в тому, щоб ви повертали свої обличчя на схiд чи на захiд, а благочестивим є той, хто увiрував в Аллаха, в Останнiй День, в ангелiв, у Писання та у пророкiв, … » (Сура Аль-Бакара, 2: 177) Слово бірр має досить широке значення, яке включає в себе всі форми праведності: як в словах, так і в справах. Саме через це Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Праведність (бірр) – це добра моральність». (Сахіх Муслім: 2553)

Це зрозуміло із слів Пророка (мир йому і благословення Аллаха): «Віра (іман) має шістдесят гілок. Найвища з них, це свідоцтво віри: “Немає бога, гідного поклоніння, крім Аллаха”, а найнижча – це прибирання перешкоди з дороги. І сором’язливість – теж гілка віри». (Сахіх Муслім: 35)

 1. Добра моральність входить до всіх видів поклоніння, без вийнятку

Коженого разу, коли Аллах наказує віруючим здійснювати якесь поклоніння, Він також звертає увагу на моральне значення та позитивний вплив цього поклоніння на людину і суспільство. Прикладів цьому є безліч. Перерахуємо деякі з них:

Молитва (салят): «Звершуй молитву. Воiстину, молитва стримує вiд розпусти й неприйнятного» (Сура Аль-Анкабут, 29:45).

Обов’язкова милостиня (закят): «Приймай пожертву з майна їхнього, щоб очистити їх i пiднести цим». (Сура Ат-Тауба: 9: 103) Також закят очищає серце і утримує від злого.

Піст (сиям): “О ви, якi увiрували! Встановлено для вас пiст — так само, як був вiн встановлений для тих, якi жили ранiше за вас. Можливо, будете ви богобоязливi!” (Сура аль-Бакара 2: 183) Цей аят пояснює, що метою посту, в першу чергу, є богобоязненність, покора Його наказам і уникнення всіх слів і вчинків, які Він заборонив. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Хто не полишає неправдиві слова і гріховну поведінку, то Аллах не має потреби, аби такий відмовлявся від їжі та пиття» (Сахіх Аль-Бухарі: 1804) Якщо піст не вносить змін до моральності людини і її стосунків із іншими, то він не досяг своєї справжньої мети.

 1. Велика нагорода Аллаха для тих, хто має добру моральність

Докази з Корану і Сунни щодо цього:

 • Добра моральність стане найважчим праведним діянням, яку покладуть на шальки терезів людини у Судний день:

Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Жодна справа, розміщена на шальках терезів [в День Суду] не буде важчою за добру моральність. Справді, людина з добрим характером стоятиме з тими, хто виконував добровільний піст та молитви». (Сунан Ат-Тірмізі: 2003)

 • Ця справа – одна з найбільших причин, яка веде до Раю:

Коли Пророка (мир йому і благословення Аллаха) запитали про те, які справи приводять людей до Раю, то він відповів: «Благочестя і добра моральність». (Сунан Ат-Тірмізі: 2004; Сунан Ібн Маджаг: 4246)

 • Усі люди з доброю моральністю будуть ближчими до Пророка (мир йому і благословення Аллаха) в Судний день:

Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Найдорожчий для мене серед вас і найближчий до мене в Судний день той, хто має найкращу моральність.» (Сунан Ат-Тірмізі: 2018)

 • Пророк (мир йому і благословення Аллаха) обіцяє будинок в найвищій частині Раю тим, хто має добру моральність:

«Я обіцяю будинок в околицях Раю тому, хто перестає сперечатися, навіть якщо його правда; і я обіцяю будинок у середині Раю тому, хто відмовляється обманювати, навіть жартома; і я обіцяю будинок в найвищій частині Раю тому, хто має добру моральність». (Сунан Абу Дауд: 4800)

Висока моральність – добра справа перед Аллахом, яка дає нам відчуття внутрішнього задоволення та щастя. .

Особливості високої моральності в ісламі

Добра моральність в ісламі має ряд унікальних рис, які вирізняють його серед усіх інших релігій. Мається на увазі наступне:

 1. Добра моральність не стосується лише конкретних людей

Всемогутній Аллах створив людей різних кольорів і мовних. Всі вони рівні перед Ним, і ніхто не має переваги над іншим, хіба тільки в благочесті й богобоязненості. Як говориться в Корані: «О люди! Воiстину, Ми створили вас iз чоловiка та жiнки й зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воiстину, найшанованiшi з-посеред вас перед Аллахом — найбiльш богобоязливi!». (Сура Аль- Худжурат, 49:13)

Дійсно, добра моральність описує стосунки мусульман з усіма членами суспільства: немає жодної різниці між багатими і бідними, чорними і білими, арабами та неарабами.

Як ставитись до немусульман

Аллах наказує нам виказувати доброту і ввічливість щодо кожного без винятку. Адже справедливість, доброта і милосердя – це риси доброї моральності, якої мусульманин тримається у своїх словах і вчинках як з мусульманами, так і з немусульманами. Мусульманин має втілювати хороші риси характеру, як засіб заклику інших до цієї великої релігії.

Коран говорить: “Аллах не забороняє вам бути дружнiми та справедливими до тих, хто не бився з вами через вiру та не виганяв вас iз ваших домiвок. Воiстину, Аллах любить справедливих”. (Сура аль-Мумтахана, 60: 8)

Аллах забороняє дружність лише з воюючими немусульманами, які борються з мусульманами через їхню релігію. Він також забороняє нам любити їх спосіб життя, який ґрунтується на невірі та багатобожжі. Як говориться в Корані: «Аллах забороняє вам приятелювати лише з тими, якi билися з вами через вiру, виганяли вас iз ваших домiвок та сприяли вигнанню вашому. А хто приятелює з ними, тi — нечестивцi». (Сура аль-Мумтахана 60: 9)

Мусульманин завжди керується високими моральним принципам у відносинах із людьми, не зважаючи на їхню релігію чи расу. .

 1. Добра моральність не стосується лише людей

Добре поводження із тваринами

Одного разу Пророк (мир йому і благословення Аллаха) згадав, що жінка заслужила покарання в Пекельному вогні через те, що утримувала кішку і змусила її помирати від голоду. Він (мир йому і благословення Аллаха) також розповів історію про чоловіка, якого Аллах простив, коли він дав спраглій собаці попити трохи води. «Жінка увійшла в Пекельний вогонь через кішку, яку вона прив’язала, не даючи їй їжі, і не даючи їй можливості харчуватись самій.» (Сахіх Аль-Бухарі: 3140; Сахіх Муслім: 2619)

Він (мир йому і благословення Аллаха) також сказав: «Якось чоловік ішов по дорозі, йому захотілося пити і він знайшов криницю. Він опустився до неї, напився і виліз. Там же він побачив собаку, яка важко дихала і лизала землю через спрагу. Чоловік сказав: «Ця собака страждає від спраги так само, як і я». Він знову спустився до криниці, наповнив свій черевик водою і дав собаці напитися. Аллах подякував йому за хороший вчинок і простив його гріхи». Люди запитали,»О, Посланець Аллаха! Чи є нагорода за добре ставлення до тварин?» «Так», – відповів він: «Є нагорода за добре ставлення до всього живого». (Сахіх Аль-Бухарі: 5663; Сахіх Муслім: 2244)

Охорона навколишнього середовища

Іслам закликає своїх послідовників охороняти навколишнє середовище .

Іслам вчить нас робити світ кращим, використовувати природні ресурси землі, аби побудовувати цивілізацію. Також він вчить нас брати участь у розробці і розвиненні загального добробуту людства. І, в той самий час, вчить нас намагатись зберегти ці ресурси і вберегти інших від зловживання ними. Нищення у всіх його формах і за допомогою всіх засобів не схвалюється в ісламі і відкидається Самим Творцем. Як сказано в Корані: “Та Аллах не любить нечестивцiв”. (Сура аль-Бакара, 2: 205)

Справді, іслам настільки приділяє увагу цим питанням, що навіть закликає своїх послідовників чинити праведно та обробляти землю за будь-яких, навіть складних, умов. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Якщо станеться Судний день [і ви зрозумієте це], і якась людина триматиме пальмовий пагінь [щоб посадити в ґрунт], то нехай зробить це». (Муснад Ахмад: 12981)

 1. Добра моральність у всіх сферах життя

Сім’я

Іслам підкреслює важливість доброї моральності серед всіх членів сім’ї. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха) : «Кращі з вас ті, хто найкраще ставиться до своїх дружин, і я – найкращий з вас в цьому.» (Сунан Ат-Тірмізі: 3895)

 • Незважаючи на те, що Пророк Мухаммад (мир йому і благословення Аллаха) був кращою людиною серед усіх в усі часи, він, все ж, допомагав своїм дружинами із їх домашніми обов’зками. Аїша (хай буде вдоволений нею Аллах) сказала: “Він допомагав своїм дружинам у справах по дому”. (Сахіх Аль-Бухарі: 5048)
 • Він (мир йому і благословення Аллаха) також міг жартувати з членами своєї сім’ї. Аїша (хай буде вдоволений нею Аллах) розповідала: «Я йшла з Пророком (мир йому і благословення Аллаха) дорогою, коли ще була молода і струнка. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) попросив людей йти далі, і вони пройшли вперед. Потім він повернувся до мене і сказав: “Давай наввипередки?”. Я обігнала його і виграла. Він не згадував про це. Однак пізніше, коли я набрала ваги, і забула про це, ми знову йшли з ним дорогою. Він попросив людей йти далі, і вони пішли. Потім він запропонував пробігтись знову. Цього разу виграв він. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) засміявся і сказав: «Це – за мій попередній програш». (Муснад Ахмад: 26277)

Торгівля

Людська любов до багатства може спонукати людей до участі у забороненому. Тому іслам підкреслює важливість доброї моральності, попереджає такі дії. Нижче наведені деякі приклади точок зору ісламу на це:

 • Іслам попереджає шахраїв про суворе покарання в Судний день. Як говориться в Корані: «Лихо тим, що мiряють неправдиво! Беручи сповна, коли вiдмiрюють люди їм! А коли самi мiряють або зважують, то завдають збиткiв iншим!». (Сура Аль-Му т affifeen, 83:3).
 • Іслам закликає торговців виявляти доброту і поблажливість. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Нехай Аллах помилує людину, яка є доброю, коли купує, коли продає, і коли вимагає свого». (Сахіх Аль-Бухарі : 1970)

Промисловість

Іслам радить робочим дотримуватися певних етичних принципів і норм, в тому числі таких:

 • Бути найкращими робітниками при виконанні своїх обов’язків. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Аллах любить, коли ви робите щось добре». (Муснад Абу Йала: 4386, Аль-Байхакі Шуаб Аль-Іман: 5313)
 • Виконувати свої обов’язки. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Ознак лицеміра три: коли говорить, то бреше; коли обіцяє, то не дотримується обіцяного; коли йому довіряють, то зраджує.» (Сахіх Бухарі Аль: 33; Сахіх Муслім: 59) (Сахіх Аль-Бухарі: 33)
 1. Добра моральність за будь-яких обставин

Немає винятків, коли в ісламі мова йде про високі моральні якості. Мусульманин зобов’язаний слідувати ісламському праву і дотримуватися доброї моральності, навіть під час війни та у важкі часи. Адже в ісламі немає такого правила: “мета виправдовує засоби”. Іншими словами, погані засоби неприйнятні, навіть якщо результат цієї дії буде добрим.

Саме через це іслам заклав правила і принципи, які керують поведінкою мусульман навіть під час війни. Аби вони не піддаватися нападам гніву, нетерпимості та егоїстичним намірам.

Дещо з етики війни в ісламі

 1. Іслам наказує бути справедливим навіть із ворогами і забороняє всі види несправедливості Коран говорить: «Будьте стiйкими у вiрi в Аллаха, свiдчiть справедливо i нехай ненависть ваша до iнших не веде до несправедливостi.Тримайтеся справедливостi, бо вона ближча до богобоязливостi». (Сура Аль-Маїда, 5:8) Це означає не дозволяти своїй ворожнечі перетинати межі та відсторонитись від несправедливості у словах чи діях.
 2. Іслам суворо забороняє зраду ворога Іслам забороняє зраду, навіть зраду ворога. Як говориться в Корані: «Воiстину, Аллах не любить зрадникiв!» (Сура Аль-Анфаль, 8:58)
 3. Іслам суворо забороняє уродувати трупи ворогів Іслам вважає уродування трупів ворогів неприпустимим. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Не уродуйте трупи ворогів.» (Сахіх Муслім: 1731)
 4. Іслам забороняє вбивство цивільних людей, руйнування навколишнього середовища і нищення землі Коли Абу Бакр ас-Сіддік (хай буде вдоволений ним Аллах) – перший праведний халіф та найліпший з усіх сподвижників Пророка (мир йому і благословення Аллаха) – відправляв армію до північних кордонів Римської Імперії, то звернувся до головнокомандувача армією Усами ібн Зейда (хай буде вдоволений ним Аллах) зі словами: «Не вбивайте маленьких дітей, старих людей та жінок. Не викорінюйте та не паліть пальми, не рубайте плодовиті дерева. Не вбивайте овець, корів чи верблюдів, хіба тільки для їжі. Ви зіткнетесь із аскетами, які відгородились. То ж не чіпайте їх та те, для чого вони відгородились». (Ібн Тарік Асакір, т. 2, стор. 50)