Нове життя

Момент, коли людина прийняла іслам, без сумніву, є найважливішим в її житті. Це –її справжнє народження, після якого вона зрозуміла справжню мету свого існування в цьому житті і спосіб життя відповідно до вимог великої релігії іслам.

Як прйняти іслам

Щоб увійти до лона ісламу, все, що потрібно зробити, це вимовити свідоцтво віри (шагада) з щирим переконанням, добре усвідомлюючи його значення. Шагада є першим і найбільш важливим із п’яти стовпів ісламу, і складається з двох частин, а саме:

 1. Ашгаду ан ля іляга ілля-Ллаг: це означає: я свідчу, що немає бога, гідного поклоніння, крім Аллаха; Я поклоняюся Йому одному, не приписуючи Йому рівних у поклонінні.
 2. Ва ашгаду анна Мухаммадан расулю-Ллаг: це означає: І я свідчу, що Мухаммад – Посланець Аллага до всього людства. Я підкоряюся його наказам і уникаю всього, що він заборонив. Я поклоняюсь Аллаху за Його законом і за вченням Його Посланця. (Стор. 42-50)

Звершення повного омовіння (ґусль) новим мусульманином

Момент, коли людина прийняла іслам, без сумніву, є найважливішим в її житті. Це –її справжнє народження, після якого вона зрозуміла справжню мету свого існування в цьому житті і спосіб життя відповідно до вимог великої релігії іслам. Тепер, коли вона увійшла до лона ісламу, їй рекомендується зробити повне омовіння, омивши все тіло водою. Так само, як вона очистила свою душу від таких речей, як баготобожжя у поклонінні (ширк) і від здійснення гріхів, їй рекомендується очистити своє тіло, зробивши повне омовіння.

Коли хтось із арабської знаті хотів прийняти іслам, Пророк (мир йому і благословення Аллаха) наказував йому зробити повне омовіння. (Аль-Байхакі як-Сунан Ас-Суґра: 837)

Щире каяття

Каяття (тауба) – «щире повернення до Аллаха». Людина, яка розкаялася, це той, хто припинив грішити та щиро повернувся до Аллаха в каятті.

Мусульманин повинен завжди каятися і просити вибачення у Аллаха. Людині властиво помилятися і мусульманин зобов’язаний каятися і просити вибачення, якщо скоїв гріх.

Які умови щирого каяття?

Для каяття у всіх гріхах, в тому числі в гріху невір’я і багатобожжя, слід виконати ряд умов, аби покаяння було прийнято Аллахом:

 1. Негайно припинити скоєння гріха

Щире каяття за гріхи разом із бажанням продовжувати здійснювати їх, не є дійсним, і не буде прийнято Аллахом. Проте, якщо людина коїть гріх знову після щирого каяття, то перше каяття буде в силі, але необхідним буде нове каяття.

 1. Шкодувати за скоєне

Істинне каяття не може бути без почуття глибокої провини за скоєння гріха. Людина, яка говорить про свої минулі гріхи і вихваляється ними, не покаялась. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) одного разу сказав: «Шкодувати – це каяття» (Сунан Ібн Маджаг: 4252)

 1. Намір не повторювати це

Щире каяття не може відбутись, якщо людина має намір повторити гріх.

Кроки до отримання прощення

 • Твердо вирішити не повторювати гріх а жодних обставин. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Той, хто володіє наступними трьома рисами, відчує солодкість віри». З цих трьох рис він (мир йому і благословення Аллаха) згадав «ненависть повернення до невір’я (куфр), після того, як Аллах врятував від нього, так само, як людина не бажає, щоб її кинули до Вогню». (Сахіх Аль-Бухарі: 21; Сахіх Муслім: 43)
 • Віддалитись від людей і місць, які можуть зменшити віру або спокусити на здійснення гріхів.
 • Багато звертатись Аллаха укріпити людину на правильному шляху і твердо дотримуватися ісламу до смерті – будь-якою мовою та у будь-якій формі. Приклади таких звернень з Корану і Сунни Пророка (мир йому і благословення Аллаха):
  • «Раббана ля тузіґ кулюбана ба’да із гадайтана» (Господи наш! Не вiдхиляй серця пiсля того, як Ти вказав їм прямий шлях) (Сура Аль Імран, 3: 8)
  • «Йа мукалліба ль-кулюб, саббіт кальбі ‘аля дінік»(О перевертаючий серця, укріпи моє серце на Твоїй релігії) (Сунан Ат-Тірмізі: 2140)

Що після каяття?

Якщо людина повертається до Аллаха з каяттям, Аллах обов’язково простить її гріхи, незалежно від того, наскільки серйозними вони могли бути, адже Його милість «охоплює кожну рiч» (Сура аль-Араф, 7: 156). В Корані говориться: «Скажи: «О раби Мої, якi порушили межi на шкоду собi! Не втрачайте надiї на милiсть Аллаха! Воiстину, Аллах прощає всi грiхи, адже Вiн — Прощаючий, Милосердний!». (Сура Аз-Зумар, 39:53)

Після того, як людина щиро покаялась перед Аллахом, то Аллах вибачить і простить її гріхи. Крім того, Аллах винагородить людину: він змінить погані вчинки на гарні. Як говориться в Корані: «Окрiм тих, хто покаявся, увiрував i робив добро, Аллах замiнить їхнi лихi вчинки на добрi справи. Аллах — Прощаючий, Милостивий». (Сура аль-Фуркан, 25: 70)

Ця нагорода насправді велика. Розумна людина має каятись і не шкодувати зусиль, аби уникнути пастки шайтана, яка погано позначиться на вірі.

Солодкість віри

Ті, хто відчувають солодкість віри, відчувають глибокий спокій і велике задоволення від близькості до Аллаха. Це ті, хто любить Аллаха і Його Посланця (мир йому і благословення Аллаха) більше за будь-кого іншого. Вони віддані ісламу і ненавидять повернення до невіри так само, як ненавидять покарання Вогнем. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Солодкість віри відчує той, хто відрізняється трьома рисами: хто любить Аллаха і Посланця Його більше за все інше; хто любить раба (Аллаха) тільки заради Аллаха; і той, хто не бажає повертатися до невіри після того, як Аллах врятував його, як не бажає бути вкинутим у Вогонь». (Сахіх Аль-Бухарі: 21; Сахіх Муслім: 43)

Мусульманин відчуває солодкість віри, коли ненавидить повернення до невіри так само, як ненавидить кару вогнем.

Виказування вдячності Аллаху за керівництво та каяття

Одне з найважливішого, що може мусульманин зробити, аби виказати вдячність Аллаху за керівництво й каяття, це:

 1. Міцно триматись ісламу та терпляче зносити всі трунощі на його ш

Очевидно, якщо людина матиме безцінний скарб, то буде робити все можливе, аби захистити його. Іслам, безсумнівно – найкращий подарунок для людства, адже він є не просто набором абстрактних ідеологій, і не захопленням, яке людина може практикувати, коли заманеться. Іслам – це релігія, яка регулює життя мусульманина в усіх його аспектах без винятку. Аллах говорить в Корані, заповідаючи Посланцю (мир йому і благословення Аллаха) міцно триматися ісламу і вчення Корану, та йти правильним шляхом: «Тримайся ж того, що тобi вiдкрито; воiстину, ти — на прямому шляху!». (Сура Аз-Зухруф, 43:43)

Мусульманин не повинен сумувати, коли стикається із якимись труднощами, адже це є частиною передвизначення Аллаха для перевірки Своїх рабів. Аллах перевіряв навіть Своїх пророків і посланців, які набагато ліпші за нас. Коран розповідає нам, як вони переживали незліченні страждання від рук родичів і ворогів, не втрачаючи серця та віри, та не звертаючи зі шляху через негаразди. Великі труднощі, з якими мусульманин стикається через свою відданість істині, є одним із способів Аллаха перевірити силу віри Свого раба. Тож живіть згідно високих принципів, намагайтеся пройти випробування, дотримуйтеся істини за будь-яких умов і постійно звертайтеся до Аллаха, аби Він вів вас правильним шляхом. Наслідуючи Пророка (мир йому і благословення Аллаха), вимовляйте молитву: «Йа мукалліба ль-кулюб, саббіт кальбі ‘аля дінік»(О перевертаючий серця, укріпи моє серце на Твоїй релігії) (Сунан Ат-Тірмізі: 2140) (Сунан Ат-Тірмізі: 2140)

Аллах говорить про це так: «Невже люди думають, що їх залишать у спокої та не будуть випробовувати лише тому, що вони скажуть: «Ми увiрували»? Ми випробовували тих, якi жили ще ранiше. Аллах неодмiнно знатиме тих, якi говорять правду, й тих, якi брешуть!». (Сура аль-Анкабут, 29: 2-3)

 1. Старання у заклику до ісламу з мудрістю та добрими настановами

Участь у заклику людей до ісламу (да’ва), безсумнівно, є одним з кращих способів висловити вдячність Аллаху, а також одним із найефективніших способів лишатися стійким у вірі. Якщо людина одужує після небезпечної для життя хвороби, яка принесла їй багато страждань і горя, то після виявлення правильного лікування такої хвороби, вона, безумовно, поширюватиме його серед людей. Особливо серед своїх родичів і близьких друзів. Це пояснюється так: