Їжа і пиття

Дозволена їжа (халяль) займає важливе місце в ісламі, адже є причиною відповіді Аллаха на наші благання і через неї Аллах дає благословення нашому майну й дітям.
Їжа халяль – це дозволені харчові продукти, які куплено законно й при цьому нікого не ображено та не поршено чиїхось прав.

Загальні правила щодо їжі і пиття

Загальне правило ісламському законі (шаріат) полягає в тому, що все дозволено, крім того, що заборонено. Заборонене пов’язане із шкодою здоров’ю, розуму або релігії. Аллах нагадує нам, що Він створив все на землі так, щоб ми могли отримати з цього користь, за винятком заборонених речей. Аллах говорить в Корані: «Вiн — Той, Хто створив для вас усе, що на землі» (Сура аль-Бакара, 2:29)

Рослини та плоди

Всі види рослин, які люди вирощують або дістають з дерев, трави і гриби всіх видів, є дозволеними і підходять для людського споживання, за винятком тих, які є небезпечними для здоров’я або життя, або ж ті, які отруюють і затуманюють розум. Наприклад, алкогольні напої та наркотики, які суворо заборонені у зв’язку з великою шкодою для розуму.

Алкоголь

Алкоголь – це речовина, яка затьмарює розум і спричинює різні стани, починаючи від захвату до одуру, і, як правило, супроводжується втратою контролю. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Все, що призводить до сп’яніння – алкоголь, і весь алкоголь – заборонений». (Сахіх Муслім: 2003). Таким чином, будь-який алкогольний напій, зроблений з фруктів, (виноград, фініки, інжир, родзинки тощо) або із зерна (пшениця, ячмінь, рис, кукурудза тощо), або з солодких речовин (мед, цукор тощо) є забороненим. Таким чином, визначення “алкоголь” поширюється на будь-яку речовину, яка п’янить, в будь-якій формі і під будь-яким ім’ям, навіть якщо його буде додано до натуральних фруктових соків, цукерок і шоколаду.

Іслам захищає розум від усього, що може якось йому нашкодити.

Збереження розуму

Іслам прагне принести користь людям як у цьому, так і в майбутньому житті. Серед цих користей – п’ять необхідностей. А саме: релігія, життя, розум, майно і честь.

Розум є основою правової відповідальності (манат ат-такліф) і основою божественної пошани, якою Аллах вшанував людей. Саме через це іслам прагне зберегти і захистити розум від усього, що може послабити або пошкодити його.

Ісламська постанова щодо алкогольних напоїв

Споживання алкогольних напоїв, таких, як вино, є одним із важких гріхів. Його заборона підтверджується доказами з Корану і Сунни Пророка (мир йому і благословення Аллаха). Серед них:

  • У Корані говориться: «О ви, якi увiрували! Воiстину, вино, азартнi iгри, каменi жертовникiв i стрiли для ворожби — мерзота вiд шайтана! Тож стережiться цього! Можливо, будете спасеннi!». (Сура Аль-Маїда, 5:90). Аллах описує всі типи одурманюючих речовин як бруд та мерзоту і наказує віруючим уникати їх, щоб забезпечити успіх в цьому і в майбутньому житті.
  • Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: « Все, що призводить до сп’яніння – алкоголь, і весь алкоголь – заборонений. Хто п’є вино в цьому світі і вмирає залежним від нього, той не буде пити його у вічному житті». (Сахіх Муслім: 2003)
  • Пояснюючи, що вино зменшує віру і повністю суперечить їй, Пророк (мир йому і благословення Аллаха) одного разу сказав: «Коли хтось приймає алкогольний напій, то він, в цей момент, не є віруючим». (Сахіх Аль-Бухарі: +5256;Сахіх Муслім: 57 )
  • Аллах приписав тілесні покарання тим, хто вживає алкоголь, адже вони втрачають свою гідність і авторитет у суспільстві.
  • ін попереджає тих, хто вперто упивається вином, і всіма п’янкими напоями, про смерть без каяття та суворе покарання в майбутньому житті. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Воістину, того, хто п’є алкоголь, Аллах зобов’язвся напоїти пекельними напоями (тина аль-хибаль)». (Сахіх Муслім: 2002). Тина аль-хибаль – це гній та інші неприємні рідини, які вітакають із тіл мешканців Пекла.
  • Насправді, це страшне попередження також поширюється й нв тих, хто займається якоюсь діяльністю, пов’язаною із виробництвом і вживанням алкоголю. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Через алкоголь проклято десятеро: хто його виробляє; для кого його виробляють; хто буде його пити; хто носитиме його; для кого його носять; хто наливає його; хто продає його; хто отримує прибуток від нього; хто купує його; і для кого його купують». (Сунан Ат-Тірмізі: 1295).

Наркотики

Вживання наркотиків – п’янких препаратів на рослинній чи синтетичній основі – вдиханням, ковтанням або введенням, є одним із найтяжчих гріхів в ісламі. Адже наркотики п’янять, руйнують нервову систему і впливають на тих, хто приймає їх, спричинюючи різні психологічні і неврологічні розлади. І навіть призводить до загибелі. Милосердний Аллах говорить в Корані: «I не вбивайте одне одного! Воiстину, Аллах Милосердний до вас!». (Сура Ан-Ніса ‘, 4:29)