Cім’я

Іслам надає велике значення родині, закликає своїх послідовників зберігати її основи і захищати її від усього, що може завдати шкоди або знищити її. Хороша сім’я закладає добро у її членах і, як наслідок, у суспільстві в цілому.

Турботу ісламу про добробут сім’ї можна описати в наступних пунктах:

 1. Іслам підкреслює принцип шлюбу для створення сім’ї і вважає його однією із найкращих справ, а також прекрасною традицією пророків і посланців Аллаха. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Іноді я пощу, іноді ні; я звершую нічну молитву, і сплю; я одружуюсь із жінками. Хто не слідує моїй Сунні, той не від мене». (Сахіх Аль-Бухарі: 4776; Сахіх Муслім: 1401)

Коран вважає спокій, любов і співчуття між подружжям однією з найбільших та найвеличніших милостей Аллаха. .

 • Серед незліченних і найбільших милостей, які Аллах дарував нам, Коран згадує любов і ніжність, яку Він помістив між подружжям: «Серед Його знамень — те, що Вiн створив вам дружин iз вас самих, щоб ви знаходили в них спокiй, i встановив мiж вами любов i милосердя». (Сура Ар-Рум 30:21)
 • Іслам наказує своїм послідовникам одружуватися. Він спростив шлюб для тих, хто шукає його, аби охороняти свою цнотливість. Як сказав Пророк: «Є три людини, яким Аллах, безсумнівно, допоможе». Серед цих трьох він згадав «людину, яка хоче одружитися, аби вберегти свою цнотливість» (Сунан Ат-Тірмізі: 1655)
 • Він також наказує молодим людям одружуватись. Адже шлюб є правильним вибором, аби контролювати свою статеву потребу і знаходити спокій у подружньому житті.
 1. Іслам виказав повагу до кожного члена сім’ї: чоловіка і жінки.

Іслам надав батькам велику відповідальність за виховання своїх дітей. Абдулла ібн Умар (хай буде вдоволений ним Аллах) розповів, що він почув, як Посланець Аллаха (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Кожен з вас є опікуном і несе відповідальність за тих, хто знаходиться під вашою опікою. Правитель є опікуном своїх підданих, та відповідає за них; чоловік є опікуном своєї сім’ї і несе за неї відповідальність; жінка є берегинею оселі чоловіка і відповідає за нього; раб хранитель майна свого пана і несе за нього відповідальність». (Сахіх Аль-Бухарі: 853; Сахіх Муслім: 1 829)

 1. Іслам закликає дітей шанувати своїх батьків і виказувати їм повагу та вдячність, доглядати за ними і слухатись їх до самої смерті.

Іслам виховує в дітях повагу та вдячність до батьків.

Незалежно від того, наскільки дорослими можуть бути діти, вони зобов’язані слухатися батьків і виявляти до них доброту. Дійсно, Коран вважає слухняність гідним видом поклоніння і попереджає віруючих проти грубості та слів неповаги до батьків: «Наказав вам Господь твiй не поклонятися нiкому, крiм Нього, а також ставитися якнайкраще до батькiв. I коли хтось iз них — чи вони обоє — досягне старостi, то не говори їм: «Фе!», не гримай на них i говори їм тiльки гiднi слова» (Сура Аль-Ісра, 17:23)

 1. Він наказує батькам захищати права своїх дітей і настійно закликає їх витрачати на них майно в рівній мірі, ставлячись до них справедливо.
 2. Він наказує своїм послідовникам підтримувати родинні зв’язки, враховуючи родичів зі сторін обох батьків, та проявляти доброту до них.

Ці родинні зв’язки включають братів та сестер, дядьків та тіток зі сторони батька й матері, та їхніх дітей. Справді, іслам вважає підтримку родинних зв’язків однією з найбільш добрих спра, попереджає проти розриву таких зв’язків і вважає останнє тяжким гріхом. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Людина, яка розриває родинні узи, не увійде до Раю.» (Сахіх Аль-Бухарі: 5638; Сахіх Муслім: 2556)

Статус жінки в ісламі

Іслам поважає жінок і звільняє їх від рабства і поклоніння чоловікам. Він також звільняє їх від буття в якості дешевого товару без поваги і честі. Прикладами поваги ісламу до жінки є наступне:

 • Іслам дає жінкам право на спадок, виділяючи їм частки, рівні з чоловіками, які відрізняються лише за певних обставин, залежно від їхнього родинного зв’зку з іншими людьми та фінансових зобов’язань, які вони мають виконувати. У той самий час, відповідно до релігійного закону, чоловіки зобов’язані підтримувати сім’ю, а жінки не зобов’язані нічого витрачати на сім’ю.
 • Іслам встановив загальну рівність між чоловіками і жінками в численних питаннях, включаючи фінансові взаємини. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Жінки – рідні сестри чоловіків» (Сунан Абу Дауд: 236)
 • Іслам надає їм право вибора чоловіка і покладає на них велику відповідальність у вихованні дітей. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Жінка є опікуном оселі чоловіка і несе за неї відповідальність.» (Сахіх Аль-Бухарі: 853; Сахіх Муслім: 1829)
 • Іслам зберіг жінці її дівоче прізвище. В ісламі жінка не змінює свого прізвища на прізвище її чоловіка після вступу у шлюб, як це прийнято в багатьох країнах світу. Вона зберігає своє дівоче прізвище, а, отже, і свою незалежну особистість.
 • Іслам зобв’язує чоловіка витрачати кошти на жінок, які мають право на його підтримку. Наприклад, дружину, матір і дочок. Чоловік має це робити без жодної догани.
 • Іслам підкреслює важливість допомогти слабким жінкам, які потребують підтримки, навіть якщо вони не є родичами. Він закликає своїх послідовників до участі в такому шляхетному вчинку, адже це є однією з добрих справ перед Аллахом. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Чоловік, який доглядає за вдовою або бідною людиною, схожий на воїна, який бореться на шляху Аллаха; або на того, хто виконує молитви всю ніч і постійно постить, ніколи не перериваючи свій піст.» (Сахіх Аль-Бухарі: 5661; Сахіх Муслім: 2982).

Жінки, за якими іслам наказує доглядати

Матір: Абу Хурайра (хай буде вдоволений ним Аллах) розповів, що одного разу чоловік запитав Пророка (мир йому і благословення Аллаха): «Хто більше за всіх заслуговує на моє добре ставлення?» «Твоя мати», відповів він. Чоловік запитав: «А потім хто?» Пророк [знову] сказав: «Твоя мати». Чоловік запитав: «А потім хто?» Пророк (мир йому і благословення Аллаха) відповів: «Твоя мати» Чоловік знову спитав: « А потім хто?» Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Твій батько». (Сахіх Аль-Бухарі: 5626; Сахіх Муслім: 2548)

Донька: Укба ібн Амір (хай буде вдоволений ним Аллах) розповів, що він почув, як Посланець Аллаха (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Хто мав трьох дочок, був терплячим до них, забезпечував їх і вдягав їх зі свого майна, тому вони будуть щитом від Пекла в День Воскресіння.» (Сунан Ібн Маджаг: 3669)

Дружина: Аїша (хай буде вдоволений ним Аллах) передала, що Посланець Аллаха (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Кращий серед вас той, хто краще ставиться до своїх дружин. І я краще серед вас ставлюся до своїх дружин». (Сунан Ат-Тірмізі: 3895)

Іслам вважає стосунки між чоловіком і дружиною взаємодоповнюючими: кожен з подружжя доповнює іншого у створенні мусульманського суспільства.

Немає місця для міжстатевої боротьби

Боротьба між чоловіками і жінками закінчується тоді, коли або чоловіки переважають над жінками, або ж жінки постають проти власної внутрішньої природи (як в деяких немусульманських суспільствах, котрі відкинули закони Аллаха).

Це сталося тільки через відмову від керівництва Аллаха. Як говориться в Корані: «Не бажайте того, шляхом чого Аллах вiддав перевагу одним iз вас перед iншими. Чоловiку — частка з того, що отримав вiн, а жiнцi — частка з того, що отримала вона”. (Сура Ан-Ніса, 4:32) Справді, іслам поважає і чоловіків, і жінок, і виділяє їхні відмінні особливості і ролі, які вони можуть реалізовувати, аби отримати нагороду Аллаха й досягти Його вдоволення. Це не дає переваги якійсь із двох статей; це, швидше, спрямовано на сприяння добробуту людини і суспільству в цілому.

Таким чином в ісламі не існує міжстатевої боротьби; немає необхідності в жорсткій конкуренції у мирських справах. Немає необхідності нападати на одну стать, аби зганьбити, нашкодити, розкритикувати або звинуватити в чомусь.

Все це є, з одного боку, марною тратою часу. А, з іншого боку, це неправильне розуміння ісламу та сутності ролей, які мають грати обидві статі. Замість того, щоб заздрити одне одному, вони мають просити Аллаха дати їм більше Своєї милості.